O’zbekiston Milliy Erasmus+ Ofisining har yilgi maqolalar to’plamidagi nashrlarimiz

RUECVET loyihasi natijalari bo’yicha 3 ta maqola NEO Uzbekistan-ning yillik to’plamida e’lon qilinganini mamnuniyat bilan e’lon qilamiz. Ushbu maqola loyihaning manfaatdor tomoni – O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim vazirligining pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta’limi tizimidagi kasb-hunar ta’limi muassasalari rahbarlari va o’qituvchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish institutining malaka oshirish vs qayta tayyorlash fakulteti dekani bilan birgalikda tayyorlanganligi quvonarli.

  1. Louiza Papaloizou, Asiya Tureniyazova. Piloting ECVET in Russia and Uzbekistan in a frame of RUECVET project. (Пилотирование ECVET в России и Узбекистане в рамках проекта RUECVET).= Erasmus+ in Uzbekistan. Tashkent, 2019. P. 118-122. http://www.erasmusplus.uz/images/shared/file/Erasmus+%20publication%202019.pdf
  2. Asiya Tureniyazova, Xikmatilla Shukurov. Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришда Европа таълим тизимининг илғор тажрибаларини қўллаш (RUECVET лойиҳаси натижалари асосида (in Uzb). (Применение передового опыта Европейской системы образования для дальнейшего совершенствования системы профессионального образования (по результатам проекта RUECVET)) (Application of the best practices of the European education system to further improve the vocational education system (on the results of RUECVET project)). – Erasmus+ in Uzbekistan. Tashkent, 2019. P. 111-114. http://www.erasmusplus.uz/images/shared/file/Erasmus+%20publication%202019.pdf
  3. Asiya Tureniyazova. О деятельности национального тренингового центра ECVET в Нукусском государственном педагогическом институте (in Ru). (About the activities of the national training center ECVET in Nukus State Pedagogical Institute). – Erasmus+ in Uzbekistan. Tashkent, 2019. P. 115-118. http://www.erasmusplus.uz/images/shared/file/Erasmus+%20publication%202019.pdf