Faoliyat ko’rsatishi

RDKPU qoshidagi ECVET Milliy Markazi
O’KT xodimlari uchun qo’shimcha professional malaka oshirish dasturi: “Kasb-hunar ta’limi uchun Yevropa sinov birliklari tizimi (ECVET)”

Annotatsiya
Dastur maqsadi –  kasbiy standartlarga mos ravishda, mavjud bol’gan kvalifikasiyalar doirasida kasbiy ta’lim va qo’shimcha kasbiy ta’lim pedagoglarining kasbiy faoliyati va professionallik darajasini oshirish uchun zarur bo’lgan kompetensiyalarni mukammallashtirish va/yoki yangi kompetensiyalarga ega bo’lish.
Ta’lim oluvchilar toifalari:
– o’rta kasbiy ta’lim pedagoglari;
– kasbiy ta’lim va qo’shimcha kasbiy ta’lim o’quv markazlari va boshqa o’quv muassasalari pedagoglari;
kasbiy ta’lim ustalari;
-direktorlar, o’rta kasb-hunar ta’limning o’quv va uslubiy ishlar bo’yicha direktor muovinlari.
O’quv muddati: 72 soat
O’quv vaqti:  ta’lim oluvchilar bilan kelishilgan holda

ДОП_ECVET.pdf