Ish paketlar

 

WP_1

WP_2

WP_3

WP_4

WP_5

WP_6

WP_7

WP_8

WP_9

Iltimos, loyihangizda amalga oshirmoqchi bo’lgan turli xil loyihalarni kiriting. Ushbu bobdagi ma’lumotlarning Logik Framework Matritsasi bilan mos kelishiga ishonch hosil qiling.

H.1. Ish paketlarining ta’rifi, natijalari va faoliyati

Ish to’plami turi va ref.nr PREPARAT 1
Sarlavha VET da ishning ahvoli – ECVET dasturini amalga oshirish uchun sherik-davlat doirasi
Tegishli taxminlar va xatarlar Konsortsium ushbu faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo’lgan tajriba darajasiga ega tajribali jamoa a’zolaridan iborat. Xatarlar etarli ma’lumot va vaqt davomida hujjatlarni yaxshilab tayyorlash uchun prognoz qilinmoqda.
Description Ish to’plami maqsadi:

Ushbu faoliyat ECVET vositasini Rossiya va O’zbekistondagi milliy kontekstga muvaffaqiyatli o’tkazish va moslashtirish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Faoliyatning maqsadi quyidagilardan iborat:

· Ikkala hamkor-davlat (Rossiya va O’zbekiston) da mavjud milliy MVTning kontekstini tavsiflash (VET asoslari, NQF, kasbiy malakalar, malakani aniqlash, huquqiy asos va boshqalar);

· ECVET dasturini transmilliy darajadagi amalga oshirishning zarur sharti – ECVET dasturini amalga oshirish bo’yicha Evropa ramkasi (Dastur mamlakatlari konsortsiatsiyasiga alohida urg’u berish bilan) bo’yicha milliy VET kontekstini xaritada ko’rsatish.

Metodik tavsifi:

Texnik qo’mita (TK) bilan hamkorlikda WP rahbari ikki sherik-davlat va dastur hamkor mamlakatlari tomonidan amalga oshiriladigan batafsil tadqiqot metodologiyasini ishlab chiqadi.

Har bir Hamkor Hamkorlik Hisobotining bajarilishi, har bir milliy sherikning aniq va aniq hissa qo’shishi uchun birgalikda harakat bo’ladi. Biroq, milliy faoliyatni muvofiqlashtirish va yakuniy hisobotni tayyorlash quyidagilarga javobgar bo’ladi:

· RSVPU (P4) – Rossiya uchun.

· KSPI (P11) – O’zbekiston

Evropa Ittifoqi doirasi va dasturiy mamlakat ECVET dasturining bajarilishi haqida hisobot – bu mas’uliyat har bir Evropa Ittifoqi hamkoriga tegishli bo’ladi: WP rahbari UNIZA (P3).

Vazifalar
Asosiy vazifalar tavsifi:

(1) Tadqiqot uslubiy ko’rsatmalar (M2). Mas’uliyat: UNIZA (P3)

(2) Milliy sheriklik hisoboti (M4). (EN, RU). Mas’uliyat: Barcha milliy sheriklar ishtirokida RSVPU (P4) va KSPI (P11).

(3) Sintez hisoboti – Hamkor mamlakat va ECVET dasturini amalga oshirish uchun Evropa tizimi (M5). (EN, RU). Mas’uliyat: WP rahbari UNIZA (P3).

Izoh: Milliy va sintez hisoboti professional tarjimon / subpudratchi tomonidan tarjima qilinadi. (KSPI subpudratchilari byudjeti (P11)).

 

Bashoratli boshlanish sanasi (kun-oy-yil) M1 Bashoratli tugash sanasi (kun-oy-yil) M6
Yetakchi tashkiloti UNIZA (P3)
Ishtirok etuvchi tashkilot Hammasi

 

Qabul qilinadigan / natijalar

Kutilayotgan natijalar/natijalar

 

Ish paketi va natijasi ref.nr 1.1.
Sarlavha VET da ishning ahvoli – ECVET dasturini amalga oshirish uchun hamkor-davlat doirasi
Turi ☐ O’quv materiallari

☐ O’rganish materiallari

☐ Trening materiallari

☐ Voqealar

☐ Hisobot (X)

☐ Xizmat / Mahsulot

Ta’rif Yuqorida tavsiflangan batafsil metodikadan so’ng, ushbu taqdim etiladigan narsa quyidagilarni o’z ichiga oladi:

· Ikki milliy hamkor-davlat hisoboti – biri Rossiya uchun, biri O’zbekiston uchun (M4). (EN, RU)

· Sintez hisoboti – ikkita sherik-davlatni ECVET dasturining (M6) umumiy Evropa tizimi doirasida xaritalash. (EN, RU)

· Hisobotlar elektron shaklda (PDF) taqdim etiladi va loyihaning veb-saytida joylashtiriladi. (M6)

Muddati M6
Tillar EN, RU
Nishon guruhlar ☐ O’qituvchilar (X)

☐ Talabalar

☐ Stajyorlar

☐ Ma’muriy xodimlar (X)

☐ Texnik xodimlar (X)

☐ Kutubxonachilar

☐ Boshqa (X)

“Boshqa” ni tanlagan bo’lsangiz, iltimos ushbu maqsadli guruhlarni aniqlang.

(Maksimal 250 belgi)

Maqsadli guruhlar HE / VET provayderlari, VET amaliyotchilari, shuningdek, kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari, ta’lim va hukumat vakillarini o’z ichiga oladi.

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution

☐ Local

☐ Regional

☐ National (X)

☐ International (X)

 

Please copy and paste tables as necessary.

 Work package type and ref.nr DEVELOPMENT 2
Title Transfer and Adaptation of the ECVET Technical Specifications to the Partner Countries
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. Risks are forecasted in coming to agreement what qualifications/courses will be selected for the pilot testing.
Description Work Package Aims:

This WP focuses on the transfer and adaptation of the ECVET tool to the national context in the two Partner Countries. The specific aims include:

(1)   the initial transfer of the ECVET technical framework to the consortium partners and TC;

(2)   the development of a Master Guide for the practical implementation of ECVET within the project context;

(3)   the development of the RUECVET e-Training Guide for VET facilitators in Russia and Uzbekistan.

This WP activity will run horizontally throughout project duration – and it will be continuously enhanced based on the results of all other development & activities (WP3, WP4, WP5).

Methodology Description:

Building on the previous experience and preparatory work carried out during the project design phase, the WP leaders (UNIC & MCAST) will introduce to the Technical Committee (TC) the technical framework and the recommended methodology for piloting the ECVET within the project context.

At the initial stage the ECVET Master Guide will be developed and introduced  – a core set of methodological guidelines and tools (templates) for the practical implementation of ECVET. The Master Guide will utilize existing/recommended methodology, tools and practices based on successful ECVET initiatives. Specifically, the successful VET- CCS http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=24 project implemented in Malta will be used as the primary source for the transferred material. Other relevant sources to be used are the ECVET Toolkit www.ecvet-toolkit.eu & relevant material from other ECVET Pilot Projects www.ecvet-projects.eu

The first draft of the Master Guide will be presented to the SC & TC during a 3-day ECVET Transfer Workshop that will take place in Russia following the kick-off meeting (M2).

The Master Guide be continually adapted and enriched with the project experiences and results and will constitute the reference material for the development of the RUECVET e-Training Guide – a complete manual in interactive electronic format for the ECVET implementation in Russia and Uzbekistan geared for VET Providers/Facilitators (Instructors, Teachers, Trainers etc).

Tasks Description of Core Tasks:

(1)    Development of the ECVET Master Guide (M1-M6). Responsibility: UNIC(P1) & MCAST(P2). (EN)

(2)    3-day ECVET Transfer Workshop for the SC & TC during kick-off meeting in Russia. (M2). Responsibility: UNIC(P1) & MCAST(P2). (EN)

(3)    RUECVET e-Training Guide (M32). (EN, RU) RSVPU(P4) & NukSPI(P9)

(4)    RUECVET Policy Recommendation Report (M32-M36). (EN, RU). Responsibility: TSU(P5) & NCCT(P7) & KSPI (P11)

Note: The Master Guide and Training Guide will be translated by a professional translator /subcontractor. Subcontracting budget under KSPI (P11).

The Policy Report will be translated by a professional translator/subcontractor. (Subcontracting budget under VSU(P6).

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M1 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M36
Lead Organisation UNIC (P1) & MCAST (P2)
Participating Organisation All

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 2.1.
Title 3-day ECVET Transfer Workshop & Qualification Mapping
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description ·         3-day workshop on the ECVET technical framework   for the project’s SC & TC. The workshop will be organized/delivered by the WP leaders (UNIC & MCAST) and will be hosted by RSVPU partner since it will be combined with the kick-off meeting in Russia in order to save on travel costs (M2);

·         During the workshop the initial Qualification Mapping exercise at consortium level will take place. Mapping will involve the description and analysis of 24 pre-selected VET qualifications/courses (selected units only per qualification)  – to enable comparisons for the credit transfer. Qualification description and analysis will follow a specific template that will be provided by the WP leaders.

Due date M3
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff (X)

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 2.2.
Title ECVET Master Guide – A complete set of Methodological Guidelines and Procedures
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material (X)

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product

Description Following the detailed methodology described above, this deliverable will entail the following:

·         development of an initial set of methodological guidelines and tools (templates) for the practical implementation of the ECVET technical framework within the project context;

·         the Master Guide will be first introduced during  the 3-day workshop in Russia (M2) but it will be continuously updated/improved throughout the project duration – with partner feedback from the ECVET implementation and pilot delivery.

Key areas for which methodological guidelines & templates will be introduced are:

·         Process of Curriculum Conversion according to the ECVET principles

·         Process of Credit Transfer and Validation

·         Assignment of ECVET points

·         Applicable ECVET Documents (e.g. MOUs, Learner Personal Transcript)

·         ECVET Quality Assurance- built in monitoring, evaluation and updating procedures (general framework)

Due date M6
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 2.3.
Title RUECVET e-Training Guide
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material (X)

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product

Description Following the detailed methodology described above, this deliverable will entail the following:

·         Development of a Training Guide for VET Trainers (based on the Master Guide), which will contain step-by-step instructions, and tools (templates) for the application of the ECVET in VET qualifications/courses. (EN)

·         Conversion of the Training Guide in an electronic format that will be available on the project’s web platform. The electronic format will enable a flexible training approach with step by step instructions, easy to use material, and templates. (RU). The developers of the Guide (RSVPU (P4) & KSPI (P11)) will work closely with the project’s web developers (RSVPU (P4) & NukSPI (P9)) for the transfer to the electronic format.

Key topics to be covered in the Guide are:

• Process of Curriculum Conversion according to the ECVET specifications

• Process of Credit Transfer and Validation

• Assignment of ECVET points

• Complementary Documents e.g. Student Personal Transcript

• ECVET Quality Assurance Process: built in monitoring, evaluation and updating procedures (general framework).

Due date M24
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students   (X)

☐ Trainees   (X)

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

 

The target groups include HEIs, VET providers , VET facilitators, VET associations, Industry representatives, VET learners, educational policy makers and governmnet organizations.

 

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

 

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 2.4.
Title RUECVET POLICY RECOMMENDATION REPORT
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description A precise and concise policy recommendation report – with a specific set of recommendations & best practices for the transfer and adaptation of the ECVET tool in the national system of the two Partner Countries. The report will be based on the collective results and outcomes of the project – and will be based on collective input. The report will be presented during the Final ECVET Policy Conference in Moscow/Russia. Coordinating Responsibility: TSU(P5) & VSU(P6) & NukSPI (P9).
Due date M32-M36
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

The target groups include HEIs, VET providers , VET facilitators, VET associations, Industry representatives, VET learners, educational policy makers and government organizations.

 

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

 

Work package type and ref.nr DEVELOPMENT 3
Title Learning Outcomes Curriculum Mapping
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. Risks are foreseen in the rigid system of Russian educational and professional standards with prescribed LOs, which will be hard to make more flexible for adjustment with stakeholders and industry.
Description Work Package Aims:

The mapping of the VET qualifications/courses in terms of leaning outcomes is the cornerstone of the ECVET conversion process. The aim of this activity is twofold:

·         to define the VET qualifications/courses expected learning outcomes according to the stakeholders input and evaluation;

·         to make the VET programmes transparent and comparable both at national and transnational level.

Methodology Description:

For this purpose the Activity will be implemented in three phases:

1st Phase: Stakeholder Input

Each of 8 HE/VET providers (5 in Russia and 3 in Uzbekistan) will receive input from national stakeholders for the finalization of Learning Outcomes – Knowledge – Skills – Competences (KSC) – for each pre-selected qualification/unit.

2nd Phase:

Compilation by the VET Providers of the detailed qualification profiles – using a common format/template. All Reports will be drafted in the national language. Selected parts will need to be translated in EN by the respective VET providers for transnational comparisons.

3rd Phase:

Compilation of a Qualifications Analysis Grid in terms of LO – comparative mapping report identifying areas of comparability by the WP leaders.

Since this process is similar by the ECTS process implemented by the Universities – two HE/Universities with prior experience in ECTS/learning outcomes curriculum mapping will be responsible for coordinating the activities. The EU Partners will offer their expertise and guidance accordingly.

Tasks Description of Core Tasks:

(1)    3- day Learning Outcomes – Curriculum Mapping Workshop following the 2nd SCM in Kokand/Uzbekistan(M8). Responsibility: NSPI(P10) & KSPI(P11) & UNIC (P1) & MCAST (P2)

(2)    VET Qualifications/Learning Outcomes Grid –comparison exercise (M16). Responsibility: VSU(P6) & NukSPI(P11).

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M6 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M16
Lead Organisation VSU(P6) & NukSPI(P11)
Participating Organisation All

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 3.1.
Title 3-day Learning Outcomes Curriculum Mapping Workshop
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description Following the detailed methodology described above, this deliverable will entail the following:

·         3-day workshop on the Learning Outcomes/Curriculum Mapping process/procedure for the project’s TC. The workshop will be organized by the WP leaders with the expert contribution of the EU Partners and will be hosted by NSPI(P10) & KSPI(P11) following the 2nd project meeting in Kokand/Uzbekistan in order to save on travel costs (M8);

Due date M8
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 3.2.
Title Qualifications Analysis Grid in terms of LO
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Compilation of a qualifications analysis grid in terms of LO – comparative mapping report identifying areas of comparability by the WP leaders & TC.

 

Due date M16
Languages RU (certain parts will be in EN)
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Work package type and ref.nr DEVELOPMENT 4
Title Converting VET Qualifications/courses into the ECVET system
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity.  Risks are forecasted in unbalanced system of educational and professional standards.
Description Work Package Aims:

The aim of this Activity is to convert the identified 24 VET qualifications/courses – 15 in Russia and 9 in Uzbekistan (3 each provider/selected units only) – to the ECVET system. Each VET Provider will be responsible for converting their own programmes based on a common template (Master Guide).

Methodology Description:

The process will entail the following steps amongst others:

• Description of VET programmes in terms of units of identified LO (Knowledge, skills and Competences) – as identified in WP3.

• Conversion into Curriculum Content (units to be covered) and structure (modules and credits)

• Description of Learning Framework (i.e. total learning hours, duration)

• Assessment Criteria & Methods for Units of LO

• Allocation of Credit Points

• Allocation of ECVET points to qualification and units

Tasks Description of Core Tasks:

(1)   Conversion of 24 VET Qualifications/courses into the ECVET system (M20). Responsibility: RSVPU (P4), TSU(P5), VSU (P6), NCCT(P7), MIIGAik(P8),  NukSPI(P9), NSPI(P10)  in collaboration with KSPI(P11).

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M14 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M20
Lead Organisation TSU(P5) & NukSPI(P9)
Participating Organisation ALL

 

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 4.1.
Title Conversion of VET qualifications/courses into the ECVET system
Type ☐ Teaching material (X)

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product

Description Using a common template all 24 VET qualification/courses will be converted to the ECVET system.

Analytically each VET provider (15 in Russia and 9 in Uzbekistan) will convert 3 qualifications/courses (selected units only) into the ECVET system. VET qualifications/courses will be converted in national language and then commonly agreed units will be translated in EN for transnational comparison – accordingly.

Due date M20
Languages RU (English only for selected units for transnational comparison)
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

Work package type and ref.nr DEVELOPMENT 5
Title Delivery of the Converted Qualifications/courses and Testing of the Personal Transcript Documentation of the Credit Transfer Process
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. No risks are foreseen.
Description Work Package Aims:

The aim of this Activity is threefold:

(1) pilot delivery of the ECVET curricula within each VET provider level and receive evaluation feedback from key stakeholders/target groups;

(2) to test the process of credit transfer on commonly agreed pre-selected units at national level; and

(3) to develop a commonly agreed framework/approach for credit transfer.

Methodology Description:

The exact methodology to be followed will be the commonly agreed ECVET methodology which was developed in the previous packages (WP2, WP3, WP4). Overall, the approach can be described as follows:

The Partner Country consortium VET providers will test 2 selected units for transferability. A selected number of learners from each study programme will be then assessed and the LO will be recorded in the Personal Transcript (ECVET documentation). Each VET provider will complete 6 Personal Transcripts (i.e. 3 qualifications/units x 2 Learners). A total of 48 Personal Transcripts will be completed.

Testing of the credit transfer process will take place as follows:

·         National Level: Each HE/VET provider will evaluate a total number of 6 learners (personal transcripts) for credit transfer at national level. Credit Transfer testing will involve both horizontal transfer (i.e. within the VET sector) and vertical transfer (i.e. to the higher level sector.).

Based on the testing results/exercise a commonly agreed procedure/framework for credit transfer — will be developed according to ECVET specifications (documents).

Evaluation and Feedback: Each VET provider will distribute and collect evaluation questionnaires to the target groups (VET Trainers & Learners)  based on a template introduced by the WP6 Leader. The evaluation results will form the basis for the final adaptations in the ECVET implementation process and Master Guide.

Tasks Description of Core Tasks:

(1)   Pilot delivery of 24 ECVET Qualifications/courses (selected units) in the 2 Partners Countries (M21-M32); Responsibility: RSVPU (P4), TSU(P5), VSU (P6), NCCT(P7), MIIGAik(P8),  NukSPI(P9), NSPI(P10) , KSPI(P11).

(2)   National testing of credit transfer at Partner Country level (M21-M32); Responsibility: RSVPU (P4), TSU(P5), NCCT(P7),    NSPI(P10)  , KSPI(P11).

(3)   ECVET Evaluation Process & Recommendations (M21-M32); Responsibility: RSVPU (P4), TSU(P5), NCCT(P7),  NSPI(P10), KSPI(P11).

(4)   Finalization of the commonly agreed process for validation and credit transfer both at national and transnational level. (M21-M32); Responsibility: UNIC(P1), MCAST(P2), UNIZA(P3), RSVPU (P4), TSU(P5), VSU (P6), NCCT(P7), MIIGAik(P8),  NukSPI(P9), NSPI(P10) , KSPI(P11).

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M21 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M32
Lead Organisation RSVPU (P4) & KSPI(P11)
Participating Organisation All

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 5.1.
Title ECVET Pilot Delivery Evaluation/ Feedback Report
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Each VET provider will distribute and collect evaluation questionnaires from the identified target groups (VET Trainers & Learners) based on a template introduced by the WP6 Leader.

The evaluation results will form the basis for the final adaptations in the ECVET implementation process and the RUECVET Training Guide.

Due date M32
Languages (EN,RU)
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students   (X)

☐ Trainees   (X)

☐ Administrative staff

☐ Technical staff (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 5.2.
Title Common Assessment and Validation Process for Credit Transfer – Process Description & Recommendation Report
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Development of a common assessment and validation process description for credit transfer at national and transnational level. A set of recommendations for credit transfer will be documented based on the results of the pilot delivery and transfer credit exercise.

The process description will become part of the ECVET Master Guide/Manual.

Due date M32
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty ☐ Institution (X) ☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

Please copy and paste tables as necessary.

Work package type and ref.nr  ☐ DEVELOPMENT 6
Title National ECVET Training Centers & Training
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. No risks are foreseen.
Description Work Package Aims:

The aim of this Activity is threefold:

(1)   Establishment of 4 ECVET National Training Centres – 2 in Russia and 2 in Uzbekistan. Each centre will offer a dedicated and fully equipped professional training space for delivering ECVET workshops under the instruction of trained instructors who have participated in the RUECVET project. The training centres will organize and promote ECVET info sessions/training seminars/workshops and in general serve as ECVET/ECTS labs. Information about the operations of the ECVET training centres will be published on the project’s website. (M12)

(2)   Establishment of a network of national RUECVET National Contact Representatives & ECVET experts – total 30 from Partner Countries – to be featured on the project website with the aim of promoting project results as follows. (M24)

(3)   Delivery of RUECVET Training Workshops – A total of four (4) RUECVET Training Workshops will be held in each National ECVET Training Centers (2 in Russia and 2 in Uzbekistan) in order to disseminate and exploit the project products and results while promoting the national network of ECVET National Contact Points for further support. (M26-M36)

 

Tasks Description of Core Tasks:

(1)

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M1 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M36
Lead Organisation   RSVPU (P4) & KSPI(P11)
Participating Organisation All
Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 6.1.
Title ECVET National Training Centres & National ECVET Contact Representatives
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description This is a key deliverable of the project – and is the culmination of the development of project activities especially geared for the exploitation and sustainability of project results at national level. This deliverable consists of 2 key sub-outcomes:

(1)   Establishment of 4 ECVET National Training Centres – 2 in Russia and 2 in Uzbekistan. Each centre will offer a dedicated and fully equipped professional training space for delivering ECVET workshops under the instruction of trained instructors who have participated in the RKECVET project. The training centres will organize and promote ECVET infos sessions/training seminars/workshops and in general serve as ECVET/ECTS labs. Information about the operations of the ECVET training centres will be published on the project’s website. (M12)

Sustainability : The centres will remain full operation for at least 3 years after the end of the project – serving the main goals and objectives of the RUECVET initiative.

The centres will be established & chaired as follows:

Russia:

·         at RSVPU (P4)– area of Urals and Siberia

·         at TSU (P5) – area of Moscow and Central Regions

Uzbekistan:

·         at KSPI (P11) – area of West and Central Regions

·         at NukSPI(P9) – area of East Region

(2) Establishment of a network of national RUECVET National Contact Representatives & ECVET experts – total 30 from Partner Countries – to be featured on the project website with the aim of promoting project results as follows. (M24)

Due date M12, M24
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students   (X)

☐ Trainees (X)

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

 

In addition, target groups will be EU HEIs, VET providers, VET representative as well as VET/HE Policy Makers.

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 6.2
Title RUECVET Training Workshops
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description A total of four (4) RUECVET Training Workshops will be held in each ECVET National Training Centers (2 in Russia and 2 in Uzbekistan) in order to disseminate and exploit the project products and results while promoting the national network of ECVET National Contact Points for further support.

The trainings will be hosted by different institutions to ensure greatest geographical spread:

Russia:

·         at RSVPU (P4)– area of Urals and Siberia

·         at TSU (P5) – area of Moscow and Central Regions

Uzbekistan:

·         at KSPI (P11) – area of West and Central Regions

·         at NukSPI(P9) – area of East Region

Each workshop will have a participation target of 25 participants (total 100 trained HE/VET facilitators)

Due date M26-M36
Languages RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students

☐ Trainees (X)

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

 

The target group will be EU HEIs, VET providers, VET representative as well as VET/HE Policy Makers.

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International

 

Please copy and paste tables as necessary.

Work package type and ref.nr  ☐ QUALITY PLAN 7
Title Quality Assurance and Evaluation
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. Risks are foreseen in the difficulty of quality estimation of the project’s indicators and, as a consequence, realizing Quality Assurance & Evaluation Plan.
Description Work Package Aims:

The aim of this WP is to ensure that the project processes and outcomes will match the expected quality standards and indicators. More specifically this WP aims to:

(1) establish a quality assurance mechanism and agreed quality indicators/specifications;

(2) to measure project progress throughout the entire time-line identifying any areas of further improvement for maximizing the effectiveness of the project results; and

(3) eventually to evaluate the overall quality and impact of the project both internally and externally (by an external evaluator/auditor).

Description of Methodology:

Internal Quality Control Mechanism

Under the coordination of the WP Leader the SC & TC members will be responsible to draft the critical quality requirements/specifications for each major project deliverable. Analytically, the SC & TC members will be responsible for introducing a specific set of quality criteria/specifications for all major outputs. Quality criteria indicators and evaluation criteria will be discussed and agreed in two parts: during the SC & TC during the kick-off meeting (M2) and 2nd progress meeting (M8) – while they will be reviewed and updated in each transnational meeting.

The WP Leaders (MIIGAiK/P8 & NukSPI/P10) will then develop a concise and practical Quality Assurance & Evaluation Plan which will need to be implemented by all partners. The Steering Committee & TC members will serve as the Quality Review Mechanism (QRM) responsible for reviewing and evaluating project results and providing partner feedback on an on-going basis.

External Evaluation:

External Evaluation: An external evaluator will be subcontracted to carry out an External Evaluation Interim and Final Report, looking at both outputs and processes. This includes project management, communication and collaboration, and the number and quality of outputs and outcomes. The project evaluation criteria against which the project will be evaluated are as follows: Impact, Sustainability, Effectiveness, and Validity. An Interim Progress Evaluation Report and a Final Evaluation Report will be produced at the end which will be communicated to EU officials.

Tasks Description of Core Tasks:

(1)   Quality Assurance Plan – Quality Requirements/Specifications for each major deliverable. (M1-M36). Responsibility: SC & TC under the coordination of MIIGAiK(P8) & NukSPI(P10).

(2)   Evaluation Tools & Procedures –according to work programme plan. (M1-M36).Responsibility: MIIGAiK/P8 & NukSPI(P10).

(3)   Synthesis Evaluation Report – for each major deliverable with precise recommendations for improvement according to specifications (M1-M36). Responsibility: MIIGAiK(P8) & NukSPI(P10)in collaboration with EC and TC.

(4)   External Evaluation/Audit – Interim Report (M18) and Final Report (M1-M36).  Responsibility: External Contractor.

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M1 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M36
Lead Organisation MIIGAiK(P8)  & NukSPI(P10)
Participating Organisation All

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 7.1.
Title Quality Assurance & Evaluation Plan – Requirements/Specifications for Each Major Deliverable
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description ·         The QA & Evaluation plan will consist of a precise and concise list of quality criteria indicators for each major deliverable as well as a set of tools for evaluation. The QA & Evaluation plan will be a practical and easy to use instrument – which will serve as a project monitoring mechanism to ensure that the project activities and deliverables are produced according to the established quality standards.

·         Evaluation Tools (i.e questionnaires etc) will be drafted by the WP leader in collaboration with the respective WP leaders.

·         All partners will contribute equally in the implementation of the QA plan.

Due date M1-M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 7.2.
Title Major Deliverables Evaluation Report & Recommendations
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Short evaluation reports & recommendations for improvement for all major deliverables according to specifications (on-going process). Responsibility:

MIIGAiK(P8) & NukSPI(P10) in collaboration with SC &TC.

Due date M1-M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 7.3
Title External Evaluation/Audit  (Interim Evaluation & Final Evaluation Report)
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description An external evaluator will be subcontracted to carry out an External Evaluation Interim and Final Report, looking at both outputs and processes.

This includes project management, communication and collaboration, and the number and quality of outputs and outcomes.

The project evaluation criteria against which the project will be evaluated are as follows: Impact, Sustainability, Effectiveness, and Validity. An Interim Progress Evaluation Report and a Final Evaluation Report will be produced at the end which will be communicated to EU officials.

Due date M1-M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

 

 

Please copy and paste tables as necessary.

Work package type and ref.nr DISSEMINATION & EXPLOITATION 8
Title RUECVET Dissemination and Exploitation Campaign
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with the level of expertise required to successfully complete this activity. Risks are foreseen in the lack of involvement of HE&VET Institutions.
Description Aims of the Work Package:

This activity is broken down into 2 distinct but highly related and inter-linked activities, with the following aims:

A. Dissemination and ECVET Awareness Campaign:

 • the implementation of a targeted dissemination activity in order to create visibility and strengthen the impact of the project and its outcomes on a Partner Country and European level;
 • to raise awareness regarding the ECVET benefits for VET, the industry and labour force, and society in general – targeting HE, VET providers, Industry Stakeholders and Policy Makers

B. Exploitation and Sustainability Plan

·         the exploitation and transferability of project results to otter HE/VET providers across the Partner Countries with the overall aim of transferring and adopting the ECVET system on a national level in the two Partner Countries.

Methodology Description:

A highly targeted Dissemination & Exploitation Action Plan will be prepared from the onset while the Exploitation Plan will undergo further adaptations during the project progress. Generally speaking the exploitation and sustainability plan will move to centre stage in the last 12 months of the project duration when project results are ready.

The responsibility for actual targeted dissemination and awareness raising on the Partner Country level will lie with the all the national partners. In addition the Programme Countries (Cyprus, Malta, Slovakia) will have the responsibility for dissemination at national level and in Europe in general –through EU forums such as EfVET, PROVET, ECVET Team etc. The key involvement and on-going consultation of the core partners with national stakeholders (WP3) will be utilized accordingly. Special emphasis will be paid on creating the necessary project links with other relevant national and EU initiatives (ECVET Team, ECVET National Experts etc.)

The exploitation activities will culminate in the development of 4 ECVET National Training Centres – 2 in Russia (RSVPU/P4, TSU/P5) and 2 in Uzbekistan (NukSPI/P9, KSPI/P11). Each center will offer a dedicated and fully equipped professional training space for delivering ECVET Training workshops under the instruction of trained instructors who have participated in the RUECVET project. Information about the operation of the ECVET training centers will be published on the project’s website. These training centers will be the National ECVET Contact Points for ECVET information after the end of the project.

Special efforts will be done by RSVPU (P4) by disseminating project results and engaging members and of Russian Association for VET in workshops and other project activities.

Methods applied in order to ensure effective and efficient dissemination and exploitation are:

 • Management and exploitation of the significantly extended stakeholders and target audience contact databases that each partner brings into the consortium on a national and transnational level;
 • Target group identification and segmentation at Partner Country and European level;
 • Media Relations Kit (Press Releases & Important Developments) creating interest of the key stakeholders in Partner Country level and EU level;
 • 4 National ECVET Workshops at each Partner Country;
 • The development of the RUECVET network of National Contact Points;
 • Networking at EU level though the participation of 2 highly visible events (EfVET, PROVET etc).
Tasks Description of Core Tasks:

(1)   Development of a Dissemination & Exploitation Action Plan (M4) & Updated Exploitation Plan (M24); Responsibility: RSVPU (P4) & KSPI(P11).

(2)   Compilation of a target group & stakeholders database with identified target groups at national and European level which will be updated throughout project duration. (M4). Responsibility: All partners.

(3)   The design of the project logo, leaflet & website (available in EN & RU) to maximise project identity; (M6); Responsibility: RSVPU (P4) & KSPI(P11).

(4)   Six Press Releases/Announcements (every six months):

·         RSVPU (P4) & KSPI(P11)

·         UNIC(P1) & MCAST(P2) & UNIZA(P3)

·         VSU(P6) & NSPI (P10)

·         TSU(P5) & NCCT(P8) & NukSPI (P10)

·         RSVPU(P4)& MIIGAiK(P8) & NSPI(P10)

·         RSVPU (P4) & KSPI(P11)

(5)   Networking & Exploitation at Partner Level and European Level; (M1- M36). Responsibility: All partners.

(6)   ECVET National Training Centres & National ECVET Contact Representatives; (M24). Responsibility: RSVPU (P4), TSU(P5), NukSPI(P9), KSPI(P11).

(7)   RUECVET Training Workshops – 4 in each Partner Country (M32-M36). Responsibility: RSVPU (P4), MIIGAiK(P8), MRSU(P6), NukSPI(P9), KSPI(P11).

(8)   Develop and agree on a Sustainability Plan beyond the project’s life between consortium partners (M36);

Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M1 Estimated End Date (dd-mm-yyyy) M36
Lead Organisation RSVPU (P4) & KSPI(P11)
Participating Organisation All

 

Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.1.
Title Project Visual Identity (Logo, Promotional Leaflet)
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description Production of project image and promotional e-leaflet & web content material to facilitate visibility. Creation of a visual identity, including the design of a project logo.

The leaflet as well as the web content will introduce the project, the partner and outputs to the target audience. Both contents will be drafted in English and will be translated to RU.

The leaflet will be available in electronic format only – and will be published on the project webpage in downloadable (pdf) and reproduction (tif) formats.

Due date M6
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students  (X)

☐ Trainees (X)

☐ Administrative staff(X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

 

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.2.
Title Six Press Releases/ Announcements
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description Six Press Releases/Announcements (issued every six months) communicating the project progress/milestones and key results to the stakeholders. Press Releases will be published in EN & RU. This activity will be a collaborative effort with all the partners taking responsibility:

·         RSVPU (P4) & KSPI(P11)

·         UNIC(P1) & MCAST(P2) & UNIZA(P3)

·         VSU(P6) & NSPI (P10)

·         TSU(P5) & NCCT(P8) & NukSPI (P10)

·         RSVPU(P4)& MIIGAiK(P8) & NSPI(P10)

·         RSVPU (P4) & KSPI(P11)

Due date M1-M36
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students   (X)

☐ Trainees  (X)

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.3.
Title RUECVET Website Development
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description The project web site will be the central tool for the dissemination and exploitation strategy – with the goal of promoting the projects objectives and the implementation of ECVET in the Partner Countries.

It will be developed in a user friendly highly functional format – with the main goal of hosting project information and project results such as the ECVET e-Training Guide & the ECVET National Contact points. The web site will be bilingual (EN, RU).

RSVPU (P4) & NukSPI(P10)will be responsible for the development and operation of the website – while all Partner Country partners will contribute equally with the web content.

Due date M6
Languages EN, RU
Target groups ☐ Teaching staff   (X)

☐ Students  (X)

☐ Trainees (X)

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.4.
Title Networking & Exploitation at Partner Level and European Level 
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description Exploitation of results at Partner Country and European Level will be on on-going effort taken from all consortium partners. Key venues such as annual conferences, academic/professional conferences, and educational fairs will be fully exploited. Examples include: Russian Association for VET Annual conference, Ministry of Education Annual Conference “Workers of New Russia” etc.

Exploitation at EU level will also be undertaken through participation at EU high profile forums such as the European forum of technical Vocation Education Training EfVET http://www.efvet.org/  – a pan EU forum with min 4,000 members – annual conference.

Due date M1- M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

 

The target group will be EU HEIs, VET providers, VET representative as well as VET/HE Policy Makers.

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.5.
Title RUECVET – Policy Conference – Moscow
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description A final ECVET Policy Event will take place in Moscow following the last project meeting – so all partners can participate while saving extra cost on travel.

The event will be coordinated by MIIGAiK(P8) with the collaboration of all national partners. It will be held under the auspices of the Ministry of Education and Science in Russia .

All project partners (Programme Countries + national partners) will contribute in the event implementation.

The goal of the conference will be to introduce the project results and promote the adoption of ECVET in Russia and Uzbekistan at the highest policy level.

Due date M32- M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff

☐ Technical staff

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

 

The target groups include EU HEIs, VET providers, VET facilitators/representatives, Industry representatives,  as well as VET/HE Policy Makers.

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution

☐ Local (X)

☐ Regional (X)

☐ National (X)

☐ International (X)

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 8.6.
Title Sustainability Agreement
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Specific actions referring to sustainability activities will be explored during the project implementation and finalized in a concrete sustainability plan, which will be agreed and signed by all partners. Special focus of the sustainability plan will be the operations and activities of the four (4) ECVET Training Centres (2 in Russia and 2 in Uzbekistan) which will be created and housed in the 4 HEIs (RSVPU/P4, TSU/P5,NukSPI/P9, KSPI/P11). A common agreement and plan about the operations will be developed.

At the preliminary proposal stage, the following potential areas of sustainability have been identified:

•The four (4) National ECVET Training Centers (2 in Russia and 2 in Uzbekistan) will remain in effecte and in full operation for at least three years after the end of the project;

•The project’s website which will provide electronic access to all of the project’s results – as well as feature a transnational list of RUECVET experts/contact points will remain active for at least 3 years after the end of the project.

Due date M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International


Please copy and paste tables as necessary. 

Work package type and ref.nr MANAGEMENT 9
Title Project Management
Related assumptions and risks The consortium consists of experienced team members with high level of expertise in project management and implementation. Risks are foreseen in low effectiveness of the project management.
Description Work Package Aims:

This WP aims to facilitate and support the effective collaboration between all consortium partners in order to ensure that the project’s work programme is implemented effectively and efficiently. Activities will include project planning, budgeting, coordination, implementation, monitoring, control of the planned activities and reporting to EC as indicated by the specific Programme rules.

Methodology Description:

The project management mechanism consist of the 4 following organs:

Project Coordinator (PC): The project coordinator (UNIC) with a cross functional team of 5 people (project manager, financial manager, legal advisor, technician, administrative officer) will be responsible for coordinating all project activities while providing administrative, financial and technical support to the consortium partners.

Steering Committee (SC): A Steering Committee (SC) with one top representative from each partner will be the highest decision-making organ, responsible for overseeing and assessing the project progress and quality results.

Technical Committee (TC): The Technical Committee (TC) with one top representative from each partner is responsible for the technical completion of all activities and deliverables according to the detailed work plan. The TC will work closely with each Work Package Leader – for the development of a detailed activity work plan while the will have the overall responsibility of ensuring the effective execution of all activities at partner level.

In coordination with each WP leader the tasks of the TC will include:

·         Collaborating for the implementation of the technical work programme

·         Reviewing technical reports/papers etc.

·         Presenting progress on technical matters

·         Evaluating the need for standards

·         Reporting regarding project progress to the SC.

Work Package Leader (WPLs): To ensure the maximum responsibility and ownership of the project activities and results, the project activities will be executed under the expert leadership of each Work Package Leader (s) in consultation with the TC – while all the rest partners will participate according to the role and expertise in the project.

Tasks Description of Core Tasks:

 1. On-going project coordination & monitoring: coordinating and monitoring the overall project progress and implementation in order to ensure that all project outcomes are produced according to the approved work plan and budget (M1-M36); Responsibility: UNIC (P1)
 2. Drafting of Partner Agreements: detailing the role and responsibilities of each partner, including financial and management rules and regulations (M2); Responsibility: UNIC (P1)
 3. Development of Project Management System (PMS): comprehensive Project Management System (PMS) which will consist of a project management administration and financial guide, templates and standardized procedures. (M2); Responsibility: UNIC (P1)
 4. Development of on-line project management space using free software (Dropbox). (M2); Responsibility: UNIC (P1)
 5. Coordinating six (6) Transnational Project Meetings to be hosted by six different partners. (M1-M36); Responsibility: UNIC (P1).
 6. Reporting to EC (Interim & Final Report). (M18, M36). Responsibility: UNIC (P1).
Estimated Start Date (dd-mm-yyyy) M1 Estimated End Date

(dd-mm-yyyy)

M36
Lead Organisation UNIC (P1)
Participating Organisation All


Deliverables/results/outcomes

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 9.1.
Title Project Management System (PMS)
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description A comprehensive Project Management System (PMS) which will consist of a project management administration and financial guide, templates and standardized procedures, will be developed by the project coordinator from onset, in order to ensure the clarity and transparency needed for the effective cooperation between the consortium partners.

The PMS will be presented to the consortium during the Kick off meeting in Russia (M2).

Due date M2
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 9.2.
Title On-line Project Management Space
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report

☐ Service/Product (X)

Description An online project management space (Dropbox) will be created. The project space will provide partners with a single location for all project critical information, tools and templates including:

·         Key Documents (Agreement, Partner Contracts, Proposal, Budget, Management and Financial Guides, etc.)

·         Detailed Work Plan, Assigned Tasks, Milestones, Schedule, Deliverables etc.

·         Project Outcomes (Meetings, Surveys, Reports, Training Courses etc.)

Due date M2
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 9.3.
Title Transnational SC & TC Meetings Implementation
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event (X)

☐ Report

☐ Service/Product

Description Transnational SC & TC Meetings:

The transnational project meetings will serve two major objectives:

·         To ensure the effective collaboration of the project participants and the smooth implementation of the project

·         To establish a strong transnational network between HE & VET provider institutions for future student mobility.

The transnational meetings will take place as follows:

·         1st Kick-Off Meeting & 3-day ECVET Transfer Workshop – Yekaterinburg/Russia (M2). Host: RSVPU (P4)

·         2nd SC & TC Meeting & 3-day Learning Outcomes/Curriculum Mapping Workshop –Kokand/Uzbekistan(M8). Host: NukSPI(P9) & KSPI(P11)

·         3rd SC & TC Meeting – Cyprus (M14). Host: UNIC (P1)

·         4th SC & TC Meeting – SLOVAKIA (M20). Host: UNIZA (P3)

·         5th SC & TC Meeting – Malta (M26): Host MCAST (P2)

·         6th SC & TC Meeting & ECVET Policy Conference–Moscow/Russia (M32-M36). Host: MIIGAiK (P8)

Participation Rules:

In all transnational meetings HE/VET institutions from the two Partner Countries will participate with 2 members (1 SC member + 1 TC members) while the partners from the Programme Countries will participate with only 1 members. Only the Programme Coordinator (UNIC) will participate with 2 members.

The project coordinator (UNIC) will be responsible for the meeting agenda and chairing the meeting. The host partner will be responsible for hosting and organizing the meeting logistics and the minutes. A complete set of Meeting Minutes will be developed for each meeting.

SKYPE MEETINGS:

In addition to the transnational meetings a number of skype SC/TC meetings (minimum six) will take place in-between consortium meetings. The virtual meetings will be chaired by the Project Coordinator. Minutes will be drafted and circulated by the Project Coordinator. Additional skype meetings initiated by the TC will be implemented on as needed basis.

Due date M1-M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International

Expected Deliverable/Results/

Outcomes

Work Package and Outcome ref.nr 9.4.
Title Reporting to EC – Interim and Final Report
Type ☐ Teaching material

☐ Learning material

☐ Training material

☐ Event

☐ Report (X)

☐ Service/Product

Description Reporting to EC (Interim & Final Report) according to the Grant Agreement rules and regulations.

 

Due date M18, M36
Languages EN
Target groups ☐ Teaching staff

☐ Students

☐ Trainees

☐ Administrative staff (X)

☐ Technical staff  (X)

☐ Librarians

☐ Other (X)

If you selected ‘Other’, please identify these target groups.

(Max. 250 characters)

EC

Dissemination level ☐ Department / Faculty

☐ Institution (X)

☐ Local

☐ Regional

☐ National

☐ International


Please copy and paste tables as necessary.