Baholash bo’yicha Qo’llanma

Qisqa annotasiya

RUECVET loyihasi jamoasi RUECVETning barcha o’quv mahsulotlari bo’yicha baholash vositalari, jarayonlari, amaliyotlari va mulohazalarini doimiy ravishda tizimli turda ko’rib chiqishga intiladi. Baholash, tasdiqlash va aniqlash protseduralari loyiha jamoasi tomonidan berilgan barcha VET baholarining yaxlitligini ta’minlaydi.

Ushbu umumiy qo’llanma RUECVET loyihasining barcha ishtirokchilari tomonidan o’quv natijalarini baholash, tasdiqlash va tan olishda foydalanish uchun mo’ljallangan.