Noformal va informal ta’limni tasdiqlash bo’yicha Kengash tavsiyasini baholashni qo’llab-quvvatlash

Hayoti davomida odamlar mehnat, ko’ngillilik, bo’sh vaqt, hayotiy tajriba, o’z-o’zini o’qitish, onlayn o’qish, institutdan tashqari kurslar va boshqalar orqali ko’nikmalarni rivojlantiradilar. Bunday noformal va informal ta’limni tasdiqlash ularga mehnat bozori va jamiyatga yaxshiroq integratsiyalashishga yordam beradi. Ushbu tadqiqot Evropa Ittifoqi davlatlarining 2012 yil Kengashining noformal va informal ta’limni tasdiqlash bo’yicha tavsiyalariga javoban amalga oshirgan harakatlariga baho beradi. Ushbu qo’llanma odamlarga norasmiy yoki norasmiy ta’lim orqali olingan ko’nikma va malakalarni aniqlash va hujjatlashtirishga yordam berish nuqtai nazaridan erishilganmi yoki yo’qligiga qaratiladi; va ularning kasbiy va ijtimoiy rivojlanishiga mos keladi.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8306&furtherPubs=yes&fbclid=IwAR1-m5DYeK4r0Rn0VtGd5TGP16hDX_hRadqhlSnJnsgbl5mbGjcKLpwCPQQ